7 ـ طـواف حـج

7 ـ طـواف حـج

7 ـ طـواف حـج

مسأله 950 ـ طواف حج که طواف زيارت نيز ناميده مى شود، مثل طواف عمره تمتع است و احکام آن را دارد بجز نيت که بايد با قصد طواف حج تمتع انجام دهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مستحبات حلق یا تقصیر

No image

7 ـ طـواف حـج

No image

8 ـ نماز طواف حج

No image

9 ـ سـعى

No image

10 ـ طواف نساء

پر بازدیدترین ها

No image

مستحبات منى

No image

ماندن در منى

No image

قــربــانى

No image

حج تمتع

Powered by TayaCMS