خون نفاس چه خونی است؟

خون نفاس چه خونی است؟

پاسخ

  • امام، خویی، بهجت، تبریزی، فاضل، سیستانی، وحید، مکارم، صافی، شبیری و نوری: از موقعى كه نخستين جزء بچّه از شكم مادر بيرون مى‌آيد، هر خونى كه زن مى‌بيند خون «نفاس» است و زن را در اين حال «نفساء» مى‌گويند.[1]
  • منابع:

    1. امام: تحریرالوسیلة، ج1، کتاب الطهارة، فصل فی النفاس، قبل از م 1؛ خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الطهارة، م 253؛ بهجت: وسیلة النجاة، م 307؛ فاضل، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی النفاس، قبل از م 1؛ صافی: هدایة العباد، ج1، کتاب الطهارة، م 295؛شبیری: رساله، م 514.
    Powered by TayaCMS