آیا غسل نفاس، کفایت از وضو می کند؟

آیا غسل نفاس، کفایت از وضو می کند؟

پاسخ

  • خویی، تبریزی، سیستانی، وحید، مکارم، شبیری و نوری بله، کفایت می کند ولازم نیست وضو بگیرد.[1] بهجت:احتیاط مستحب آن است که تا هجده روز، کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.
  • امام، خامنه ای، بهجت، فاضل و صافی: خیر، کفایت نمی کند و باید وضو هم بگیرد.[2] بهجت:احتیاط مستحب آن است که تا هجده روز، کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.
  • منابع:

    1. خویی، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی النفاس، م 11؛ تبریزی، وحید و شبیری: رساله، م 397.
    2. امام: تحریرالوسیلة، ج1، کتاب الطهارة، فصل فی غسل الجنابة، القول فی واجبات الغسل، م 22؛خامنه ای: اجوبة الاستفتائات، س 188؛بهجت: رساله، م 381؛ فاضل: العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی النفاس، م 11؛ صافی: هدایة العباد، ج1، کتاب الطهارة، م 212.
    Powered by TayaCMS