به چه کسی جاهل قاصر گفته می شود؟

به چه کسی جاهل قاصر گفته می شود؟

پاسخ

  • خامنه ای: جاهل قاصر کسی است که اصلاً متوجه جهل خود نیست و یا راهی برای برطرف کردن جهل خود ندارد. [1].
  • بهجت: جاهل قاصر کسی است که در شرائط عدم امکان دسترسی به حکم خدا قرار دارد و به جهل خود نیز آگاه است. [2]
  • فاضل: جاهل قاصر کسی است که التفات و توجه به جهل خود نداشته باشد و احتمال بطلان ندهد و عمل را صحیح بداند. [3]
  • مکارم: جاهل قاصر کسی است که دسترسی برای یادگرفتن مسأله نداشته باشد. [4]
  • وحید: جاهل قاصر کسی است که در جهلش معذور است. [5]

منابع:

  1. خامنه ای: اجوبة الاستفتائات، س 47.
  2. بهجت: رساله، اصطلاحات فقهی.
  3. فاضل: جامع المسائل، ج 2، س 35.
  4. مکارم: رساله، م 1115.
  5. وحید: رساله، اصطلاحات فقهی.
Powered by TayaCMS