در چه مواردی شخص معتکف می تواند از مسجد خارج شود؟

در چه مواردی شخص معتکف می تواند از مسجد خارج شود؟

پاسخ

  • همۀ مراجع: می¬تواند برای هر کاری که شرعاً یا عرفاً یا عقلاً از ضروریات محسوب شود، از مسجد خارج شود؛ مانند رفتن به دستشویی، خارج شدن به خاطر غسل جنابت و استحاضه، دفن و کفن میّت و تشییع جنازه، عیادت از مریض و مانند آن.[1]
  • تبریزی و فاضل: بوئیدن با قصد لذت حرام و بدون قصد لذت بنابر احتیاط واجب حرام است.[3]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، م 9؛ خامنه ای: سایت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد؛ خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، بعداز م 1072 السادس. بهجت: وسیلة النجاة، م 1203. فاضل، سیستانی، مکارم نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م 30. صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1412؛شبیری: استفتائات ، اعتکاف، خروج از مسجد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS