آیا معتکف می تواند جهت شرکت در نماز جمعه از مسجد خارج شود؟

آیا معتکف می تواند جهت شرکت در نماز جمعه از مسجد خارج شود؟

پاسخ

  • خامنه ای، خویی، بهجت، تبریزی، فاضل، سیستانی، مکارم و صافی: با انتخاب نزديکترين راه و معطّل نشدن در بين راه اشکال ندارد؛ ولى نبايد خروج او به مقدارى باشد كه صورت اعتكاف به‌هم بخورد. [1]
  • شبیری: در مسائل نماز جمعه با رعایت شرایط تقلید از مجتهد دیگر تقلید کنید. در فرض وجوب تعیینی نماز جمعه و تحقّق شرایط، برای مردان جایز است برای نماز جمعه از مسجد خارج شوند و اگر مجتهد دیگر نماز جمعه را کافی نداند، خروج جایز نیست و اگر قائل به وجوب تخییری باشد با تحقّق بقیه شرایط نماز جمعه، در فرض لزوم عرفی، خروج جایز خواهد بود و بدون لزوم عرفی جایز نیست.[3]
  • نوری: نمی تواند در نماز جمعه شرکت کند مگر اینکه حضورش در آن ضروری باشد.[2]

منابع:

  1. خامنه¬ای: سایت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد؛ خوئی، فاضل، سیستانی و مکارم: العروة الوثقی، کتاب، الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، م 30؛ بهجت: وسیلة النجاة، م 1203؛ تبریزی: استفتائات جدید، ج 2، س 642؛ صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1412.
  2. شبیری: استفتائات، اعتکاف، خروج از مسجد.
  3. نوری: استفتائات، ج2، س286.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS