آیا نیّت اعتکاف در اول شب جایز است؟

آیا نیّت اعتکاف در اول شب جایز است؟

پاسخ

  • امام، تبریزی، فاضل، سیستانی، وحید، شبیری و نوری: جایز است. [1]
  • خویی و صافی: اگر قصد دارد اعتکاف را در شب شروع کند، جایز است ولی اگر قصد دارد ابتدای اعتکافش از اول اذان صبح باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [2]
  • خامنه ای: وقت نيت اعتکاف، اول طلوع فجر روز اول است و نيت اول شب در صورتى صحيح است که اول شب شروع در اعتکاف نموده باشد. [3]
  • مکارم: وقت نیّت اول طلوع فجر است ولی مانعی ندارد که نیّت در قلب از قبل بوده باشد. [4]

منابع:

  1. امام، فاضل، سیستانی و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الثالث و کتاب الصوم، فصل فی النیّة، م 12؛ تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف ، م 1068؛ شبیری: استفتائات، اعتکاف، نیّت اعتکاف.
  2. خویی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف ، م 1068؛ صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1402، الثانی و سایت، استفتائات، احکام اعتکاف، زمان نیّت.
  3. خامنه ای: سایت، احکام اعتکاف، نیّت اعتکاف.
  4. مکارم: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الثالث و استفتائات، ج2، 468.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS