عده طلاق (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

عده طلاق (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

عـدّه طـلاق

مسأله 2145 :

زنى که از شوهرش طلاق گرفته بايد عدّه نگه دارد، مگر اين که شوهر با او اصلاً نزديکى نکرده باشد، يا قبل از نُه سال طلاقش دهد، يا زن يائسه باشد يعنى پنجاه سال از عمر او گذشته باشد، در اين سه صورت بعد از طلاق مى تواند بلافاصله

[415]

شوهر کند.

مسأله 2146 :

مقدار عدّه در مورد زنانى که عادت مى شوند احتياط آن است که بقدرى صبر کند که دوبار حيض ببيند و پاک شود هنگامى که حيض سوم را ديد عدّه او تمام است.

مسأله 2147 :

زنى که عادت ماهانه نمى بيند اگر در سنّ زنانى باشد که عادت مى بينند چنانچه شوهرش بعد از نزديکى کردن او را طلاق دهد بايد بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد و منظور از سه ماه آن است که اگر اوّل ماه است سه ماه تمام هلالى و اگر روز ديگرى از ماه است مانند پنجم يا دهم هنگامى که پنجم يا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است، مثلاً اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است.

مسأله 2148 :

پايان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند يا ساقط شدن آن است، حتّى اگر يک ساعت بعد از طلاق بچّه به دنيا آيد، عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر کند.

مسأله 2149 :

عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى که عادت ماهانه مى بيند، به مقدار دوحيض کامل است و اگر عادت نمى بيند چهلوپنج روز تمام است.

مسأله 2150 :

ابتداى شروع عدّه طلاق از آن موقعى است که صيغه طلاق خوانده مى شود، خواه زن بداند يا نداند، حتّى اگر بعد از تمام شدن مدّت عدّه بفهمد او را طلاق داده اند لازم نيست دوباره عدّه نگه دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS