احکام روزه (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

احکام روزه (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

آن است که انسان برای خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می‌کند و شرح آنها بعداً گفته می‌شود خودداری نماید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS