احکام نکاح، ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

احکام نکاح، ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

ازدواج و زناشوئى

مسأله 2023 :

ازدواج از مستحبّات است و اگر کسى بترسد که با ترک ازدواج در حرام بيفتد ازدواج بر او واجب است.

مسأله 2024 :

به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال مى شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم که هميشگى است و زنى را که به اين عقد در مى آيد «دائمه» گويند و ازدواج موقّت که براى مدّت معيّنى عقد زناشوئى مى بندند، خواه اين مدّت کوتاه باشد يا طولانى و آن را «متعه» و «صيغه» نيز مى نامند.

مسأله 2025 :

در عقد ازدواج خواه دائم باشد يا موقّت، خواندن صيغه لازم است و رضايت طرفين به تنهايى کافى نيست و صيغه عقد را طرفين يا وکيل آنها مى توانند بخوانند.

مسأله 2026 :

وکالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صيغه مانعى ندارد.

مسأله 2027 :

هرگاه زن و مردى به کسى وکالت داده اند صيغه عقد آنها را بخواند تا يقين نکنند که وکيل صيغه را خوانده بر يکديگر حلال نمى شوند، ولى اگر وکيل مورد اعتماد باشد و بگويد خوانده ام کافى است.

مسأله 2028 :

هرگاه زن، کسى را وکيل کند که او را مثلاً براى ده روز يا دو ماه به عقد مردى درآورد و ابتداى آن را معيّن نکند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى که عقد مى کند قرار دهد.

مسأله 2029 :

احتياط مستحب آن است که يک نفر از سوى دو همسر صيغه عقد

[392]

نخواند، يعنى دو طرف عقد دو نفر باشند و نيز احتياط مستحب اين است که انسان نمى تواند از طرف زن وکيل شود تا او را براى خود بطور دائم و يا موقّت عقد کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS