6- غنیمت جنگی (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

6- غنیمت جنگی (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

6 - غنيمت :

مسأله 1837 :

اگر مسلمانان به امر امام (ع ) با کفار جنگ کنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند, به آنها غنيمت گفته مى شود.

و مخارجى راکه براى غنيمت کرده اند, مانند مخارج نگهدارى حمل ونـقل آن ونيز مقدارى را که امام (ع ) صلاح مى داند به مصرفى برساند, وچيزهائى که مخصوص به امـام اسـت بايد از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند, و آنچه در زمان غيبت امام (ع ) در جـنـگ از کفار گرفته مى شودبنابر احتياط نيز حکم غنيمت را دارد, و لازم است خمس آن را بدهند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS