طلاق بائن و طلاق رجعی (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

طلاق بائن و طلاق رجعی (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

طلاق بائن و طلاق رِجْعِى

مسأله 2672 :

طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و آن بر پنج قسم است:

اول: طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده باشد.

دوم: طلاق زنى که يائسه باشد يعنى اگر سيده است بيشتر از شصت سال و اگر سيده نيست بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد.

سوم: طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزديکى نکرده باشد.

چهارم: طلاق سوم زنى که او را سه دفعه طلاق داده اند.

پنجم: طلاق خلع و مبارات و احکام اينها بعداً گفته خواهد شد و غير اينها طلاق رجعى است که بعد از طلاق تا وقتى زن در عدّه است مرد مى تواند به او رجوع نمايد.

مسأله 2673 :

کسى که زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه اى که موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون کند، ولى در بعضى از مواقع که در کتابهاى مفصل گفته شده و از جمله آنها فحاشى و رفت و آمد با اجانب است، بيرون کردن او اشکال ندارد، و نيز حرام است زن براى کارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS