شرایط سر بریدن حیوانات (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

شرایط سر بریدن حیوانات (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

دستور سر بريدن حيوانات‌

مسأله 2684 :

دستور سر بريدن حيوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را از پايين برآمدگى زير گلو به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند کافى‌نيست.

مسأله 2685 :

اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند فايده ندارد، بلکه اگر به اين مقدار هم صبر نکنند ولى به طور معمول چهار رگ را پشت سر هم نبرند، اگرچه پيش از جان دادن حيوان بقيه رگها را ببرند اشکال دارد.

مسأله 2686 :

اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بکند که از چهار رگى که در گردن است و بايد بريده شود، چيزى نماند، آن حيوان حرام مى‌شود، ولى اگر مقدارى از گردن را بکند و چهار رگ باقى باشد يا جاى ديگر بدن را بکند، در صورتى که گوسفند زنده باشد و به دستورى که گفته مى‌شود سر آن را ببرند، حلال و پاک مى‌باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS