چیزهایی که در خوردن مکروه است (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

چیزهایی که در خوردن مکروه است (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

چيزهايي که در غذا خوردن مکروه است

مسأله 2794 :

چند چيز در غذا خوردن مکروه است: اوّل: در حال سيري غذا خوردن. دوّم: پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شکم پر بدش مي آيد. سوّم: نگاه کردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن. چهارم: خوردن غذاي داغ. پنجم: فوت کردن چيزي که مي خورد يا مي آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن. هفتم: پاره کردن نان با کارد. هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا و هرگونه بي احترامي به آن. نهم: پاک کردن گوشتي که به استخوان چسبيده بطوري که چيزي در آن نماند. دهم: دور انداختن ميوه پيش از آن که کاملا آن را بخورد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS