احکام عقد (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

احکام عقد (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

احکام عقد

مسأله 2372 :

در زناشويى - چه دائم و چه غير دائم - بايد صيغه خوانده شود وتنها راضى بودن زن ومرد کافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن ومرد مى خوانند, ياديگرى را وکيل مى کنند که از طرف آنان بخواند.

مسأله 2373 :

وکـيل لازم نيست مرد باشد, زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وکيل شود.

مسأله 2374 :

زن و مرد تا يقين نکنند که وکيل آنان صيغه را خوانده است نمى توانند به يکديگر نـگـاه مـحرمانه نمايند.

و گمان به اين که وکيل صيغه را خوانده است کفايت نمى کند.

ولى اگر وکيل بگويد صيغه را خوانده ام کافى است .

مسأله 2375 :

اگر زنى , کسى را وکيل کند که مثلا ده روزه او را به عقد مردى درآورد وابتداى ده روز را مـعـين نکند, آن وکيل مى تواند هر وقت که بخواهد اورا ده روزه به عقد آن مرد در آورد ولـى اگـر مـعـلـوم بـاشد که زن , روز يا ساعت معينى را قصدکرده , بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

مسأله 2376 :

يک نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف زن و مرد, وکيل شود.

و نيز مرد مى تواند از طرف زن وکيل شود و او را براى خودبطور دائم يا غير دائم عقد کند.

و همچنين زن مى تواند از طرف مرد وکيل شود که خود را به عقد او در آورد.

ولى احتياط مستحب آن است که عقد را دو نفربخوانند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS