چیزهایی که در خوردن مذموم است (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

چیزهایی که در خوردن مذموم است (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

مسأله 2646 :

چند چیز در غذا خوردن مذموم است:

اوّل:

در حال سیری غذا خوردن.

دوم:

پر خوردن و در حدیثی وارد شده که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش می‌آید.

سوم:

نگاه‌کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.

چهارم:

خوردن غذای داغ.

پنجم:

فوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد.

ششم:

بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.

هفتم:

خوردن با دست چپ مگر در مورد انگور و انار که با دست چپ خوردن آنها مذموم نیست.

هشتم:

غذا خوردن با دو انگشت.

نهم:

پاره کردن نان با کارد.

دهم:

گذاشتن نان زیر ظرف غذا.

یازدهم:

پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیزی در آن نماند.

دوازدهم:

بی‌پوست خوردن میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شود.

سیزدهم:

دور انداختن میوه پیش از آن که کاملاً آن را بخورد، البتّه اگر مقدار قابل توجّهی از میوه باقی مانده باشد اسراف است و حرام.

آداب آشامیدن

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS