3- استمناء (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

3- استمناء (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

3 - استمناء:

مسأله 1597 :

اگر روزه دار استمناء کند ( معناى استمناء در مسأله 1581 گذشت ), روزه اش باطل مى شود.

مسأله 1598 :

اگر بى اختيار منى از انسان بيرون آيد, روزه اش باطل نيست .

مسأله 1599 :

هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم مى شود, يعنى در خواب منى از او بـيـرون مـى آيد, جايز است بخوابد هرچندبه سبب نخوابيدن به زحمت نيفتد, و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمى شود.

مسأله 1600 :

اگر روزه دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود, واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى کند.

مسأله 1601 :

روزه دارى که محتلم شده , مى تواند بول کند اگرچه بداند بواسطه بول کردن باقى مانده منى از مجرى بيرون مى آيد.

مسأله 1602 :

روزه دارى که محتلم شده اگر بداند منى در مجرى مانده ودر صورتى که پيش از غسل بول نکند بعد از غسل منى از او بيرون مى آيد, بنابر احتياط واجب بايد پيش از غسل بول کند.

مسأله 1603 :

کسى که به قصد بيرون آمدن منى بازى و شوخى کند, اگرچه منى از او بيرون نيايد, بايد روزه را تمام کند و قضا هم بنمايد.

مسأله 1604 :

اگـر روزه دار بـدون قصد بيرون آمدن منى مثلا با زن خود بازى و شوخى کند, چـنـانچه اطمينان دارد که منى از او خارج نمى شود اگرچه اتفاقا منى بيرون آيد, روزه او صحيح است , ولى اگر اطمينان ندارد, در صورتى که منى از او بيرون آيد, روزه اش باطل است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS