روزه های مستحب (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

روزه های مستحب (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

مسأله 1757 :

روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که گفته شد، مستحب است و گرفتن روزه در بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

1 - پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهار شنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است و اگر کسی آنها را بجا نیاورد مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مدّ طعام یا یک درهم به فقیر بدهد.

2 - سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3 - تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد.

4 - روز چهارم تا نهم شوال.

5 - روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده.

6 - روز اول تا روز نهم ذی حجه (روز عرفه)؛ ولی اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند روزه آن روز مکروه است.

7 - روز عید سعید غدیر (18 ذی حجه).

8 - روز مباهله (24 ذی حجه).

9 - روز اول و سوم و هفتم محرم.

10 - روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله (17 ربیع الاول).

11 - روز پانزدهم جمادی الاولی.

12 - روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (27 رجب).

و اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند، اگر قبل از ظهر باشد، مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز افطار نماید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS