احکام نکاح، ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

احکام نکاح، ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

احکام نکاح يا ازدواج وزناشويي

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مي‌شود و آن بر دو قسم است: دائم وغير دائم، عقد دائم آن است که مدّت زناشويي در آن معيّن نشود و زني را که به اين قسم عقد مي‌کنند دائمه مي‌گويند، وعقد غير دائم آن است که مدّت زناشويي در آن معيّن شود مثلاً زن را بمدّت يک ساعت يا يک ماه يا يک سال يا بيشتر عقد نمايند و زني را که به اين قسم عقد کنند متعه وصيغه مي‌نامند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS