ششم از موارد تیمم (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

ششم از موارد تیمم (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

ششم؛ حرام بودن آب یا ظرف آن

مسأله 685 :

اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است، آب یا ظرف دیگری ندارد؛ مثلاً آب یا ظرفش غصبیست و غیر از آن، آب و ظرف دیگری ندارد، باید به جای وضو یا غسل، تیمم کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS