احکام زکات (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

احکام زکات (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

احکام زکاة

مسأله 1868 :

زکاة درنه چيز واجب است: اوّل‌ـ گندم؛ دوم‌ـ جو؛ سوم‌ـ خرما؛ چهارم‌ـ کشمش؛ پنجم‌ـ طلا؛ ششم‌ـ نقره؛ هفتم‌ـ شتر؛ هشتم‌ـ گاو؛ نهم‌ـ گوسفند، و اگر کسي مالک يکي از اين نه چيز باشد، باشرائطي که بعداً گفته مي‌شود، بايد مقداري که معيّن شده به يکي از مصرفهايي که دستور داده‌اند برساند.

مسأله 1869 :

سلت که دانه‌اي است به نرمي گندم وخاصيّت جو دارد وعلس که مثل گندم است وخوراک مردمان صنعا مي‌باشد، زکاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام زکات

No image

احکام زکات

No image

احکام زکات

No image

احکام زکات

No image

احکام زکاة

Powered by TayaCMS