عده زنی که شوهرش مرد(عده وفات) (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

عده زنی که شوهرش مرد(عده وفات) (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

عده زنــى که شوهرش مرده

مسأله 2525 :

زنى که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده شبانه روز عده نگهدارد، يعنى از شوهر کردن خوددارى نمايد اگر چه يائسه(3) يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديکى نکرده باشد، و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زائيدن عده نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و اين عده را عده وفات مى گويند.

1 ـ معناى يائسه در مسأله 2456 گفته شد.

2 ـ معناى يائسه در مسأله 2456 گفته شد.

3 ـ معناى يائسه در مسأله 2456 گفته شد.

مسأله 2526 :

زنى که در عده وفات مى باشد حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بکشد، و همچنين کارهاى ديگرى که زينت حساب شود بر او حرام مى باشد، و احتياط مستحب آنست که از منزل خود بيرون نشود مگر در تشييع جنازه شوهر يا زيارت قبر او يا ديدن پدر و مادر خود يا قضاء حاجتى که ديگرى براى او انجام ندهد و احتياط واجب آنست که شب در غير منزل خود بيتوته ننمايد مگر آنکه ناچار باشد. بلى تغيير منزل مانعى ندارد.

مسأله 2527 :

اگر زن يقين کند که شوهرش مرده، و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود، و در صورتى که آبستن باشد، به مقدارى که در عده طلاق گفته شد، براى شوهر دوم عده طلاق، و بعد براى شوهر اول عده وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اول عده وفات، و بعد براى شوهر دوم عده طلاق نگهدارد.

مسأله 2528 :

ابتداى عده وفات از موقعى است که زن از مرگ شوهر مطلع شود.

مسأله 2529 :

اگر زن بگويد عده ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى شود:

اول ـ آنکه مورد تهمت نباشد، مثل آنکه بگويد در يک ماه سه مرتبه حيض ديده ام که در اين صورت بايد از زنهاى مطلع از عادت سابق او فحص و سوال نمود على الاحوط.

دوم ـ از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عده ممکن باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS