طلاق بائن و طلاق رجعی (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

طلاق بائن و طلاق رجعی (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

طـلاق بائن و طـلاق رجعــى

مسأله 2530 :

طلاق بائن آنست که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد، و آن بر شش قسم است:

اول ـ طلاق زنى که نه سالش تمام نشده باشد.

دوم ـ طلاق زنى که يائسه باشد، يعنى اگر سيده است بيشتر از شصت سال، و اگر سيده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد.

سوم ـ طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزديکى نکرده باشد.

چهارم ـ طلاق سوم زنى که او را سه دفعه طلاق داده اند.

پنجم و ششم ـ طلاق خلع و مبارات و احکام اينها بعداً گفته خواهد شود، و غير اينها طلاق رجعى است که بعد از طلاق تا وقتى زن در عده است، مرد مى تواند به او رجوع نمايد.

مسأله 2531 :

کسى که زنش را طلاق رجعى داده، در مدت عده حرام است او را از خانه اى که موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون کند، ولى در بعضى از مواقع که در کتابهاى مفصل گفته شده، بيرون کردن او اشکال ندارد، و همچنين واجب است که در اين مدت نفقه او را بدهد و نيز حرام است زن براى کارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود مگر با اذن شوهر. و در بعض اخبار است که مطلقه رجعيه خود را زينت نمايد که شايد شوهر مايل شود و رجوع نمايد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS