چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است (امام خمینی (ره))

چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است (امام خمینی (ره))

چيزهايى که موقع سر بريدن حيوانات مستحب است

مساله 2599 :

چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است: اول: موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يک پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پايين تا زانو، يا تا زير بغل به يک ديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها کنند تا پر و بال بزند. دوم: کسى که حيوان را مى‌کشد، رو به قبله باشد. سوم: پيش از کشتن حيوان، آب جلوى آن بگذارند. چهارم: کارى کنند که حيوان کمتر اذيت‌شود، مثلا کارد را خوب تيز کنند و با عجله سر حيوان را ببرند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS