صید ملخ (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

صید ملخ (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

صـــيد مــلخ

مسأله 2630 :

اگر ملخ را با دست يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند، خوردن آن حلال است، و لازم نيست کسى که آنرا مى گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده اى در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آنرا زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته ام حلال نيست.

مسأله 2631 :

خوردن ملخى که بال در نياورده و نمى تواند پرواز کند حرام است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS