آداب غذا خوردن (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

آداب غذا خوردن (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

مسأله 2645 :

آداب غذا خوردن چند چیز است:

اوّل:

هر دو دست را پیش از غذا بشوید.

دوم:

بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.

سوم:

میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد و پیش از غذا اوّل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین‌طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به میزبان برسد.

چهارم:

در اوّل غذا بسم اللَّه بگوید و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر کدام آنها گفتن بسم اللَّه مستحبّ است.

پنجم:

اگر چندنفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کس از غذای جلوی خودش بخورد.

ششم:

لقمه را کوچک بردارد.

هفتم:

سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.

هشتم:

غذا را خوب بجود.

نهم:

بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.

دهم:

انگشتها را بلیسد.

یازدهم:

بعد از غذا خلال نماید ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال نکند.

دوازدهم:

آنچه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا می‌خورد، مستحبّ است آنچه می‌ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.

سیزدهم:

در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.

چهاردهم:

بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد.

پانزدهم:

در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد.

شانزدهم:

میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS