6- غنیمت جنگی (آیت الله سید علی سیستانی)

6- غنیمت جنگی (آیت الله سید علی سیستانی)

غنيمت

مسأله 1837 :

اگـر مسلمانان به امر امام عليه السلام با کفار جنگ کنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند , به آنـها غنيمت گفته مى شود , و مخارجى را که براى غنيمت کرده اند , مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نـيز مقدارى را که امام عليه السلام صلاح ميداند به مصرفى برساند , و چيزهايى که مخصوص به امام اسـت بـايـد از غـنيمت کنار بگذارند , و خمس بقيه آن را بدهند , و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست بلى زمينهايى که از انفال هستند , مال عموم مسلمين مى باشند , هر چند جنگ به اذن امام عليه السلام نباشد.

مسأله 1838 :

اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با کفار جنگ کنند و از آنها غنيمت بگيرند , تمام آنچه غنيمت گرفته اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقى ندارند.

مسأله 1839 :

آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد , يعنى مسلمان يا کافر ذمى باشد.

احکام غنيمت بر او جارى نيست .

مسأله 1840 :

دزدى و مـانند آن از کافر حربى چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است , و چيزى که از اين راهها از آنان گرفته مى شود , بايد بنابر احتياط برگردانده شود.

مسأله 1841 :

مـشـهور آن است که مؤمن مى تواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد ولى اين حکم خالى از اشکال نيست .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS