حبس‌ (آیت الله سید علی خامنه ای)

حبس‌ (آیت الله سید علی خامنه ای)

حبس‌

سوال 2086 :

اگر فردى زمين خود را براى مدّت معينى بر چيزى که وقف بر آن صحيح است حبس کند به اين اميد که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مى‌گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاکش دارد؟

ج: اگر زمين، ملک شرعىِ حبس‌کننده باشد و او آن را طبق موازين شرعى حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحت است و آثار شرعى آن بر زمين مترتب مى‌شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس‌کننده برمى‌گردد و مانند ساير املاک اوست بنابر اين منافع و نمائات آن براى اوست.

سوال 2087 :

اگر ملکى که توسط مالک، حبس دائم بر چيزى که وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتى که وصيت به حفظ عين آن براى ابد نموده تا درآمدهاى آن در

جهتى که معين کرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت کنند و يا آن را بدون مجوز شرعى به ديگرى بفروشند، آيا حرمت تملّک و بيع املاک و آبها و زمين‌هاى وقفى شامل آن هم مى‌شود؟

ج: ملک و ثلثى که حبس دائم شده‌اند، در عدم جواز تملّک و بيع، در حکم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

Powered by TayaCMS