احکام تلقیح (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام تلقیح (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام تلقيح

مسأله 2898 :

جايز نيست نطفهء مرد اجنبى را به زنى تلقيح نمايند - چه عمل تلقيح به وسيلهء اجنبى انجام شود و يا به وسيلهء شوهر زن - و عمل تلقيح ، در فرض مذکور هر چند حرام است ، ولى زنا نيست ، و اگر زن تلقيح شده بچه دار گردد آن بچه فرزند صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جارى است ، و زنى هم که به وسيلهء تلقيح بچه دار شده مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جارى است .

مسأله 2899 :

گرفتن نطفهء مردى و گذاشتن آن در رحم مصنوعى و پرورش آن به منظور توليد فرزند جايز است ، مگر اين که متوقف بر انجام کار حرامى باشد که ارتکاب آن کار حرام است . و چنانچه از اين راه بچه اى به وجود بيايد ، اگر تخمک زن نباشد ، آن بچه فرزند صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزند بر آن دو جارى مى شود ، ولى مادر ندارد ، و در صورتى که تخمک زن هم باشد ، آن زن هم مادر اوست .

مسأله 2900 :

تلقيح نطفهء شوهر به زن او به وسيلهء خود شوهر جايز است ، و به وسيلهء غير شوهر در صورتى که متوقف بر انجام کار حرامى باشد ، ارتکاب آن کار حرام است ، و بچه اى که به تلقيح به وجود مى آيد احکام اولاد بر او مترتب است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS