خون‌ (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

خون‌ (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

خون‌

مسأله 2972 :

انتفاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتفاع حلال، جايز است پس آنچه اکنون متعارف است که خون را مى‌فروشند براى استفاده مريض‌ها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند يا آن که پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند که خالى از اشکال و أحوط است. بلکه اين احتياط حتّى الامکان ترک نشود. لکن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

مسأله 2973 :

جايز است خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل کنند و مقدار آن را با مقياس‌هايى که دارند تعيين کنند و ثَمَن آن را بگيرند و با جهالت به مقدار جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و أحتياط مستحب آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند.

Powered by TayaCMS