احکام روزه (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام روزه (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام روزه

روزه آنست که انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از نه چيزى که بعدا گفته مىشود خوددارى نمايد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام روزه

Powered by TayaCMS