معامله سلف (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

معامله سلف (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام معامله سلف

مسأله 2121 :

انسان نمىتواند جنسى را که سلف خريده پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد وبعد از تمام شدن مدت، اگر چه آنرا تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولى فروختن غله مانند گندم و جو و ساير اجناسى که با وزن يا پيمانه فروخته مىشود، پيش از تحويل گرفتن آن جائز نيست مگر اين که به سرمايه اش بفروشد.

مسأله 2122 :

در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرارداد کرده در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول کند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طورى باشد که از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد.

مسأله 2123 :

اگر جنسى را که فروشنده مىدهد، پست تر از جنسى باشد که قرارداد کرده، مشترى مىتواند قبول نکند.

مسأله 2124 :

اگر فروشنده به جاى جنسى که قرارداد کرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى که مشترى راضى شود اشکال ندارد.

مسأله 2125 :

اگر جنسى را که سلف فروخته در موقعى که بايد آنرا تحويل دهد ناياب شود و نتواند آنرا تهيه کند، مشترى مىتواند صبر کند تا تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را که داده پس بگيرد.

مسأله 2126 :

اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتى تحويل دهد وپول آنرا هم بعد از مدتى بگيرد. بنابر احتياط واجب معامله معامله باطل است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

معامله سلف

پر بازدیدترین ها

No image

احکام خرید و فروش (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقيهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معامله باطلی انجام ندهد....
No image

شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. بالغ باشند. ۲- عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفيه. ۴. قصد جدی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند.....
Powered by TayaCMS