معامله سلف (آیت الله حسین وحید خراسانی)

معامله سلف (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام معاملهء سلف

مسأله 2141 :

انسان نمى تواند جنسى را که سلف خريده ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد ، و همچنين به فروشنده بنابر احتياط واجب ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشکال ندارد ، ولى در صورتى که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، و فروختن اجناسى که با وزن يا پيمانه فروخته مى شود ، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست ، ولى اگر به بيشتر از سرمايه اش نفروشد مانعى ندارد

مسأله 2142 :

در معاملهء سلف اگر فروشنده جنسى را که معامله کرده در موعدش بدهد ، مشترى بايد قبول کند ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله کرده بدهد و طورى باشد که از همان جنس حساب شود ، مشترى بايد قبول نمايد .

مسأله 2143 :

اگر جنسى را که فروشنده مى دهد پست تر از جنسى باشد که معامله کرده ، مشترى مى تواند قبول نکند .

مسأله 2144 :

اگر فروشنده به جاى جنسى که معامله کرده ، جنس ديگرى بدهد ، در صورتى که مشترى راضى شود ، اشکال ندارد .

مسأله 2145 :

اگر جنسى را که سلف فروخته ، در موقعى که بايد آن را تحويل دهد ، ناياب شود و نتواند آن را تهيه کند ، مشترى مى تواند صبر کند تا تهيه نمايد ، يا معامله را به هم بزند و چيزى را که داده پس بگيرد .

مسأله 2146 :

اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتى تحويل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

معامله سلف

پر بازدیدترین ها

No image

احکام خرید و فروش (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقيهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معامله باطلی انجام ندهد....
No image

شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. بالغ باشند. ۲- عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفيه. ۴. قصد جدی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند.....
Powered by TayaCMS