حـــــد مرتد (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

حـــــد مرتد (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

حـــــد مرتد

مرتد که از اقسام کافر است که در هشتم از نجاسات سابقاً ذکر شد اگر فطرى باشد يعنى اصلاً مسلمان بوده و بعد کافر شده، اگر مرد باشد کشتن او براى هر مسلمان حلال است، و بر حاکم شرع لازم است که او را بکشد، و توبه او را هم قبول ننمايد و از ساعت ارتدادش زن او از او جدا مى شود و تا چهار ماه و ده روز عده وفات نگاه مى دارد و اموالش بين ورثه قسمت مى شود، و اگر ملى باشد يعنى سابقاً کافر بوده و بعد مسلمان شده و دو مرتبه کافر شده پس حاکم شرع او را امر به توبه مى نمايد اگر قبول نکرد او را مى کشد. اما زن مرتده پس چه فطرى باشد و چه ملى امر به توبه مى شود و اگر توبه نکرد حبس ابد مى شود و در لباس و خوراک، بسيار بر او ضيق مى گيرند، و اعمال شاقه بر او تحميل مى کنند و در وقت نماز او را مى زنند تا نماز بخواند.

Powered by TayaCMS