احکام نکاح، ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

احکام نکاح، ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

[انواع نکاح]

به واسطه عقد ازدواج، زن و مرد به یکدیگر حلال می‌شود و آن بر دو قسم است:
نکاح دائم و نکاح موقّت:

نکاح دائم

عقد ازدواجیست که مدّت زناشویی در آن به هیچ وجه محدود نباشد و زنی را که به این قسم عقد می‌کنند «دائمه» می‌گویند.

نکاح موقّت

عقد ازدواجیست که مدّت زناشویی در آن معیّن شود، مثلاً زن را به مدّت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنی را که به این قسم عقد کنند «متعه» و «صیغه» می‌نامند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS