12. قرآن وخبرهاى غیبى (آیت الله جعفر سبحانی)

12. قرآن وخبرهاى غیبى (آیت الله جعفر سبحانی)

12. قرآن وخبرهاى غيبى

دريچه دوم براى اعجاز قرآن، بررسى خبرهاى غيبى آن است. در قرآن مجيد، قريب به (30) گزارش غيبى وارد شده است که غالب آنها محقق شده اند، ولى بايد توجه نمود که فرق است ميان پيش بينى يک مقام نظامى ويا يک سياستمدار، وگزارشهاى غيبى قرآن.

يک فرد نظامى با مطالعه در باره استعداد و تجهيزات طرفين، وديگر شرايط رزمى، از پيروزى گروهى بر گروه ديگر خبر مى دهد. ويا يک ديپلمات بامطالعه شرايط يک کشور، از حوادثى که اوضاع کشور آبستن آن است گزارش مى کند.

يک چنين پيش بينى ها بر فرض صحت واستوارى دليل بر وابستگى به مقام وحى نيست زيرا، اين قراين و امارات است که در کنار هم چيده مى شوند واز آن يک سلسله نتايج گرفته مى شود. ولى خبرهاى غيبى قرآن، درست بر خلاف اين شيوه بوده است. قرآن از يک سلسله حوادث گزارش مى دهد که هرگز کوچکترين نشانه اى بر وجود اين حوادث نبوده است و چه بسا قراينى بر خلاف آن حادثه گواهى مى داد اينک ما نمونه هايى از گزارشهاى غيبى قرآن را مى آوريم که همگى مصداق روشن اين نوع از گزارشهاى غيبى است:

1. روم مغلوب پيروز مى گردد:

در سال هفتم بعثت، خبر پيروزى سپاه ايرانيان که به نوعى مشرک و آتش پرست بودند بر سپاه روميان که به نوعى خدا پرست بودند، به مکّه رسيد.

صفحه 79

وصول اين خبر، گروهى ازمشرکان را خوشحال کرد وهمگى، آن را به فال نيک گرفتند وگفتند: همان طور که سپاه بت پرست ايران، بر سپاه خدا پرست روم پيروز شد ما نيز بت پرستان مکه، بر محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)وياران او که خدا پرست هستند پيروز خواهيم شد.

يک چنين تفأل، مايه غمگينى وتأثر ياران پيامبر شد. در اين موقع وحى الهى فرود آمد وگزارش داد که چيزى نمى گذرد که سپاه مغلوب روم پيروز مى شود، وسپاه غالب ايران مغلوب مى گردد. ومدتى که براى اين پيروزى مجدد در وحى الهى معين شده بود بين 3 الى 9 سال بود. آنجا که فرمود:

(غُلِبَتِ الرُّومُ في أدْنَىَ الأرضِ وهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * في بِضْعِ سِنينَ...)(سوره روم آيه هاى 2و3).

«سپاه روم در سرزمين پستى مغلوب گشت وآنان در مدت کمى پس از مغلوبيت پيروز مى شوند» .

قرآن اين خبر را در موقعى داد که کوچکترين گواهى در خارج بر غلبه مجدد روميان در کار نبود. پيامبر در مکه بود وبه حسب ظاهر نه از آرايش نظامى طرفين آگاهى داشت ونه از پايه تسليحات وتدارکات آنان و در حالى که ازمحل وقوع حادثه فرسنگها دور بود ودر کمال انقطاع به سر مى برد، ويک چنين خبر غيبى آن هم به صورت قاطع، مدرکى جز وحى الهى نمى تواند داشته باشد.

2. سپاه قريش شکست مى خورد

در سال دوّم هجرت دو سپاه شرک وتوحيد در سرزمين بدر روبروى هم قرار گرفتند. و همه قراين ظاهرى نشان مى داد که سپاه قريش که تا دندان مسلح شده و از نظر تعداد ونوع سلاح قوى تر و نيرومندتر بودند، بر سپاه اسلام پيروز خواهند شد. در چنين موقع بود که پيامبر از زبان وحى فرمود:

(سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ) (سوره قمر آيه 45).

اين گروه شکست مى خورند وپا به فرار مى گذارند.

واتفاقاً روز بدر طولى نکشيد که سپاه اسلام با کشتن (70) نفر واسير گرفتن (70) نفر ديگر بر

صفحه 80

سپاه دشمن پيروز شد.

3. ابولهب کافر مى ميرد

رسول گرامى مطابق گزارش وحى خبر مى دهد که عموى من ابولهب کافر از دنيا مى رود. ووارد آتش مى شود. نه خود او ونه همسر او هيچ گاه به من ايمان نمى آورند. ودر اين مورد مى فرمايد:

(سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَب * وَامْرَأتُهُ حَمّالَةَ الحَطَبِ)(سوره تبت آيه هاى 2و3).

به اين زودى وارد آتش مى شود وهمسر او فرد هيزم کش است (کنايه از اين که سخن چين مى باشد).

اتفاقاً ابولهب در سال دوم هجرى پس از آگاهى از پيروزى مسلمانان در جنگ بدر بر اثر آتش غم و غضب در گذشت.

اينها نمونه هايى است ازخبرهاى غيبى قرآن که مى توان در اين مورد يادآور شد.

Powered by TayaCMS