8- اماله کردن (آیت الله حسین نوری همدانی)

8- اماله کردن (آیت الله حسین نوری همدانی)

8-اماله کردن

مسأله 1642 :

اماله کردن با چيز روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد روزه را باطل ميکند ولي استعمال شياف هائي که براي معالجه است اشکال ندارد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS