مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

مسأله 1667 :

اگر روزه‌دار در روزه ماه رمضان عمداً و بدون اضطرار و اکراه یا رعایت واجب مهمتر یا مساوی کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام دهد در صورتی که می‌دانسته که آن کار بر روزه‌دار حرام است یا در حرام بودن یا حلال بودن آن تردید داشته، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد که در مسأله 1697 : گفته خواهد شد تنها قضا واجب می‌باشد.

مسأله 1668 :

اگر کاری را که روزه را باطل می‌کند انجام دهد ولی به جهت غفلت یا به واسطه ندانستن مسأله خیال می‌کرده که این کار حلال است، فقط قضا بر او واجب است، هر چند می‌توانسته مسأله را یاد بگیرد و در یاد گرفتن آن کوتاهی کرده که در این صورت؛ اگر چه گناهکار است، ولی کفاره لازم نیست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS