احکام روزه (آیت الله جعفر سبحانی)

احکام روزه (آیت الله جعفر سبحانی)

احکام روزه

روزه آن است که انسان براى انجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب از چيزهائى که روزه را باطل مى کند و شرح آنها بعداً گفته مى شود، خوددارى نمايد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام روزه

Powered by TayaCMS