احکام خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

احکام خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

وجوب خمس

مسأله ۴۳۸.:

خمس، یکی از واجبات مالی اسلام است که خدا آن را برای خود و رسول خدا مد و خاندان پاک ایشان به جای زکات قرار داده است که يتيم، مسکین و در راه مانده از سادات، در این حکم قرار دارند. تعلق خمس به مال، بدون اشتراط به بلوغ و مانند آن

مسأله ۴۳۹.:

تعلق خمس به مال، مشروط به بلوغ سن و عقل نیست، بنابراین به درآمد و سود افراد نابالغ و مجنون نیز خمس تعلق میگیرد که ولى آنان باید خمس را از مالشان بپردازد، اگر ولی ندارند، خودشان پس از بلوغ، یا پس از خوب شدن از جنون، باید بپردازند.

متولی خمس

مسأله ۴۴۰.:

دریافت کننده خمس، امام خلافت و در غیبت آن، فقيه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مكلف، بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند. به تعبیر دیگر، همه خمس، اعم از سهم امام تلالف و سهم سادات، در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی است. در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، فقیه جامع الشرایط، جانشین شخصیت حقوقی امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرایط تحویل داد و هرگونه دخل و تصرف در خمس (سهم امام خافقي و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.

مسأله ۴۴۱.:

فقیه جامع الشرایط که ولی مسلمین است، از جهت ولایی و حکومتی می تواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو کند و یا آن را تخفیف بدهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS