فروش طلا و نقره به طلا و نقره (آیت الله جعفر سبحانی)

فروش طلا و نقره به طلا و نقره (آیت الله جعفر سبحانی)

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 1749 :

اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند يا بى سکه، در صورتى که وزن يکى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 1750 :

اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 1751 :

اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنکه از يکديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يکديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را که قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله 1752 :

اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را که قرار گذاشته تحويل دهد ولى ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يکديگر جدا شوند، اگرچه معامله با آن مقدار صحيح است ولى کسى که تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1753 :

اگر مقدارى خاک نقره دار را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاک طلادار را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

صفحه 393

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

احکام خرید و فروش (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقيهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معامله باطلی انجام ندهد....
No image

شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. بالغ باشند. ۲- عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفيه. ۴. قصد جدی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند.....
Powered by TayaCMS