به چه کسی جاهل مقصر گفته می شود؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS