به چه کسی جاهل مقصر گفته می شود؟

به چه کسی جاهل مقصر گفته می شود؟

پاسخ

  • خامنه ای: جاهل مقصر به کسی گفته می شود که متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت خود را هم می داند، ولی در آموختن احکام کوتاهی می کند. [1].
  • بهجت: جاهلی که امکان آموختن مسائل را داشته باشد ولی عمداً در فراگیری آن کوتاهی کرده است. [2]
  • فاضل: اگر کسی احتمال بطلان عمل خاصی را بدهد و در صحت آن شک داشته باشد و در عین حال سؤال نکند، جاهل مقصر محسوب می شود. [3]
  • مکارم: کسی که دسترسی به فرا گرفتن مسأله داشته باشد یا احتمال بطلان عمل را بدهد. [4]
  • صافی: کسی که در موقع انجام عمل، احتمال خلاف دهد و سؤال نکند. [5]

منابع:

  1. خامنه ای: اجوبة الاستفتائات، س 46.
  2. بهجت: رساله، اصطلاحات فقهی.
  3. فاضل: جامع المسائل، ج 2، س 35.
  4. مکارم: استفتائات، ج 3، س 234.
  5. صافی: جامع الاحکام، ج 1، س 476.
Powered by TayaCMS