اگر منبع چاهی از بین برود بدین معنا که پس از برداشتن مقداری آب، آب چاه به مقدار قبل خود نرسد، آیا حکم آب چاه را دارد؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS