اگر شخص معتکف به خیال اینکه مکانی که در کنار مسجد قرار دارد جزو مسجد هست، از مسجد خارج شود و وارد آنجا شود، آیا در چنین صورتی اعتکاف وی باطل می شود؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS