آیا شخص معتکف می تواند اعتکاف واجب معیّن و غیر معیّن را برهم بزند؟

آیا شخص معتکف می تواند اعتکاف واجب معیّن و غیر معیّن را برهم بزند؟

پاسخ

  • همۀ مراجع: اعتکاف واجب غیر معیّن (زمان مشخصی ندارد) مانند اعتکاف مستحبی است یعنی قبل از تمام شدن روز دوم می تواند اعتکافش را بهم بزند هر چند احتیاط مستحب این است که اعتکافش را کامل کند. ولی بعد از تمام شدن روز دوم نمی تواند اعتکافش را بهم بزند. اما در اعتکاف واجب معیّن (یعنی مثلاً نذر کرده در روزهای معینی در اعتکاف شرکت کند) به هیچ عنوان (حتی روز اول و دوم) نمی تواند اعتکافش را قطع کند. [1]

منابع:

  1. امام، فاضل، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م 39؛ خامنه ای: استفتائات جامعة الزهرا (س)، اعتکاف، ص 43؛ خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف ، قبل از م 1074؛ بهجت: جامع المسائل، ج 1، کتاب الاعتکاف، ص 45؛صافی: هدایة العباد، ج1، کتاب الصوم، م1406؛شبیری: استفتائات، اعتکاف، نذر اعتکاف.
Powered by TayaCMS