اعتکاف در چه مواردی به صورت معیّن، واجب می شود؟

اعتکاف در چه مواردی به صورت معیّن، واجب می شود؟

پاسخ

  • امام، خویی، بهجت، تبریزی، فاضل، سیستانی، وحید، صافی، شبیری و نوری: اگر نذر یا عهد کرده و یا قسم خورده در ایام خاصی معتکف شود و یا از طرف کسی اجیر (قرارداد بسته) یا نائب شده و مانند آن، که در زمان خاصی از طرف او معتکف شود، در این صورت اعتکاف بر او واجب معیّن می شود. [1]
  • مکارم: اگر نذر یا عهد کرده و یا قسم خورده در ایام خاصی معتکف شود، اعتکاف بر او واجب معیّن می شود. اما بنابر احتیاط واجب اعتکاف بواسطه اجاره و مانند آن صحیح نیست. بله می تواند به قصد رجاء (رسیدن به ثواب) اعتکاف استیجاری انجام دهد.[2]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، قبل از القول فی شروطه؛ خویی، تبریزی، وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، قبل از م 1074؛ بهجت: وسیلة النجاة، م 1187؛ فاضل، سیستانی و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، قبل از یشترط فی صحته امورصافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1400؛ شبیری: استفتائات، اعتکاف، با استفاده از نیت اعتکاف.
  2. مکارم: العروة الوثقی، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة الاستیجار، قبل از م 1 و کتاب الاعتکاف، قبل از القول فی شروطه.
Powered by TayaCMS