آیا می توان به نیت نیابت (استیجاری یا تبرعی) از شخص میت اعتکاف کرد؟

آیا می توان به نیت نیابت (استیجاری یا تبرعی) از شخص میت اعتکاف کرد؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، خویی، بهجت، تبریزی، فاضل، سیستانی، وحید، صافی، شبیری و نوری: نیابت از شخص میّت صحیح است.[1]
  • مکارم: اگر نیابت به صورت استیجاری باشد بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و اگر کسی بخواهد برای اعتکاف شخصی را اجیر کند وجهی را که می¬پردازد به صورت هدیه باشد و عملی که اجیر انجام می¬دهد به صورت تبرع باشد ( یعنی به محض رضای خدا باشد نه برای گرفتن پول که در عبادات استیجاری مرسوم است).[2]

منابع:

  1. امام، خویی، فاضل، سیستانی و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، قبل از یشترط فی صحته امور خامنه ای: استفتائات جامعة الزهرا (س)، اعتکاف، ص 70؛ بهجت: استفتائات، ج 2، س 3125؛ تبریزی: استفتائات، ج 1، س 739؛ وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصلاة، المقصد الثامن صلاة الاستیجار، قبل از م752؛ صافی: هدایة العباد، کتاب الصلاة، م 998؛ شبیری: استفتائات، اعتکاف، نیت نیابت در اعتکاف.
  2. مکارم: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، قبل از یشترط فی صحته امور و رساله، م 1213.
Powered by TayaCMS