آیا اعتکاف به نیابت از انسان زنده صحیح است؟

آیا اعتکاف به نیابت از انسان زنده صحیح است؟

پاسخ

 • امام، فاضل، سیستانی، مکارم، صافی و نوری: به احتیاط واجب جایز نیست ولی به قصد رجاء مانعی ندارد.[1]
 • خویی، تبریزی و وحید: اگر اعتکاف واجب باشد جایز نیست ولی در مستحبات به امید ثواب اشکال ندارد. [2]
 • بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [3]
 • شبیری: مشروعیتش ثابت نشده است [4]
 • منابع:

  1. امام، فاضل، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، قبل از یشترط فی صحته امور؛ صافی: سایت، استفتائات، احکام اعتکاف، نیابت.
  2. خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصلاة، المقصد الثامن صلاة الاستیجار.
  3. بهجت: استفتائات، ج 2، س 3125.
  4. شبیری: استفتائات، اعتکاف، نیابت اعتکاف و اهدای ثواب آن.
  Powered by TayaCMS