اجزاء و شرائط

اجزاء و شرائط

هر امرى که فقدانش به اصل يک چيز لطمه وارد کند جزء آن محسوب مى شود و هر امرى که فقدان آن صفت يا حالت مطلوب چيزى را تغييردهد شرط آن محسوب مى شودمثلا فقدان رکوع و سجودبه دو اصل نمازلطمه مى زند ولى فقدان طهارت و حضور قلب ، وصف (((صحت ))) و (((کمال ))) نماز را از بين مى برديعنى نماز هست ولى صحيح نيست يا کامل نيست پس رکوع و سجود جزء نماز وضوء شرط صحت نماز و حضور قلب شرط کمال آن است

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

منع‌کردن

منع‌کردن

پر بازدیدترین ها

وثیقه

وثیقه

یائِسِه

یائِسِه

نفقه

نفقه

No image

نری

منع‌کردن

منع‌کردن

Powered by TayaCMS