گرفتن خمس مالِ کسى که خمس نمى‌دهد

گرفتن خمس مالِ کسى که خمس نمى‌دهد

گرفتن خمس مالِ کسى که خمس نمى‌دهد

سوال 312 :

گاهى در پايان سال خمسى، اجناسى در منزل باقى مى‌ماند که اضافه بر مخارج آن سال است. در صورتى که شوهر، اقدام به پرداخت خمس نکند، آيا وظيفه‌اى متوجه همسر يا ديگر اعضاى خانواده مى‌شود يا خير؟

جواب :

در موردى که پرداخت خمس لازم باشد، اگر مرد از اداى خمس امتناع کند، چنانچه مفسده‌اى در کار نباشد، زن و يا اولاد، با اجازه گرفتن از حاکم شرعى خمس را بپردازند و اشکالى ندارد.

سوال 313 :

شخصى که خمس اموال خود را نمى‌دهد، آيا مسئول امور مالى او مى‌تواند بدون اجازه او به طورى که او متوجه نشود، خمس اموال را بپردازد؟

جواب :

اگر صاحب مال از دادن خمس امتناع کند، مسئول مذکور، با اذن مجتهد جامع الشرائط مى‌تواند خمس اموال مذکور را بدهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفتاء مرتبط

No image

احکام خمس‌

پر بازدیدترین ها

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نماز جماعت

No image

مظالم عباد

No image

مصرف قربانى

Powered by TayaCMS